Fritt fram för fejk-Scotch när UK lämnar EU?

0
101

Fejk-whisky | EU  Skottarna är oroade över vad som ska hända med Scotch efter Brexit. De vill att EU ska försvara sin lagstiftning kring Scotch även efter ett utträde. Paniken uppstod efter en brittisk tripp över till USA där amerikanarna gjorde klart att de vill lösa upp begreppet ”whisky”. Scotch är idag skyddat inom EU vilket betyder att potentiella ”förfalskningar” med Scotch-liknande etiketter inte är tillåtna inom unionen. Slopas skyddet måste UK förhandla fram ett förnyat skydd med varje enskilt land, vilket nu senast USA verkar tämligen ointresserade av att tillmötesgå. Tough times for oppressed Scots – England FIRST!