HUR påverkar KLIMAT-förändringarna whisky-industrin?

0
62
Glenlivets vattenkälla Josie's Well

Whiskymakande | GLENLIVET  Chivas Brothers vill ta reda på hur klimatförändringarna påverkar tillgången på vatten i Skottland. En forskarstudent på Universitetet i Aberdeen får £4000 för att under en fyraårsperiod undersöka hur man kan undvika/minimera risken för vattenbrist och stigande vattentemperaturer under varm och kall väderlek. Studien utförs i samverkan med Glenlivet Distillery. Man vill studera vattenflödet från vattenkällorna i trakten och hitta metoder att förbättra processen menar Gordon Buist, produktionsdirektör inom Chivas:
– Vi hoppas kunna förbättra vår vattenförsörjningsstrategi, kunskap som kommer hela branschen till godo.

Vattenprover tas ur Livet-floden