Destilleriet som aldrig sover…

Carol More är en av Dewars många kvinnliga chefer som 2006 gick chefsprogrammet och sommaren 2009 tog över kronjuvelen Aberfeldy. Sedan hösten 2014 basar hon över Royal Brackla.

Idag gör Brackla 4,18 miljoner liter årligen. Stället sover aldrig utan går dygnet runt, 10 karlar roterar i 3-skift sju dagar i veckan. Tidigare tog personalen ledigt på helgerna. Vattnet tas från Cursack Supply uppåt Cawdor Hills två miles bort. Originalkällan Cawdor Burn används fortfarande men numera bara för kylning. Concerto- och Propino-malt köps in från Bairds Maltings. Veckovis anländer upp till åtta vagnslaster om 29 ton, totalt lagerhålls 230 ton i tiotalet silos. Säden mals i en fyrvalsad Porteus-kvarn som är 35 år gammal, klassiskt rödmålad. De övre valsarna krossar kornmalten, de undre mal den. Ut kommer sju delar ’grist’, två delar skal och en del mjöl. I mitten av 1990-talet installerades ett enarmat mäskkar av semi-lauter-typ. 12,5 ton maltkross blandas med 58 000 liter varmvatten. Det tar upp till 25 minuter att mäska in, sedan får ”gröten” vila i 20 minuter innan bottnen öppnas och vörten silas av samtidigt som armen sakta rör sig. När 18 000 liter tappats av tillsätts mer varmvatten. Den sötaktiga vörten töms i sex jäskar av trä och två av rostfritt stål. Det tar 3 timmar 45 min att fylla en ’washback’. Efter 8000 liter vört tillsätts 250 liter flytande jäst, sedan toppar man upp med kvarvarande 50 500 liter. Ett jäskar splittas på tre pannor, wash-pannan laddas med 20 300 liter. När bubblorna inuti pannan når det lilla fönstret på pannans hals sänks värmen för att undvika att brygden kokar över. Fyra timmar åstadkommer ’low wines’ med en styrka på 24%. Det krävs två körningar i förstapannan á 7500 liter för att fylla spritpannan, inklusive 7000 liter ’feints’ från en tidigare spritdestillation. Andrapannan går på ’foreshots’ i 25 min, spritklippet görs vid 72-3%. Sedan samlas ”hjärtat” upp under 5-6 timmar innan ’feints’ leds bort vid 66%. Processen tar totalt upp till elva timmar och resulterar i 5500-6000 liter ’new make’ med styrka på 70-70,5%. 51 destilleringar utförs varje vecka.
– Vi vill ha ett gräsigt destillat här på Brackla, upplyser chefen Carol More. Den långa jästiden på 70 timmar bidrar till gräsigheten ihop med svanhalsar i svagt motlut som ökar refluxen vilket ger ett relativt lättviktigt destillat.
Tyvärr tar romantiken slut efter pann-huset. Lagerhusen hyrs av Diageo. Bracklas sprit hämtas precis som hos Aultmore med tankbil fyra gånger i veckan. 90 000 liter transporteras till Glasgow och läggs på fat i blending-centra som Westthorn eller Poniel. Destillatet är likt Aultmore eftersökt av blenders. När jag var där våren 2015 var veckans tankbilsschema fullklottrat. Diageo hade bokat in tre hämtningar á 22 000 liter utöver enstaka tankbilar från Angus Dundee, Tomatin och Inver House.