Macallan testkör nya destilleriet

0
405

Nya destillerier | SPEYSIDE  Macallan startar upp sina nya pannor. Nya £100 milj-destilleriet ska köras in. Första mäsken sattes 9 november, efter 3 års förberedelser. Ny ska anläggningen utsättas för ett rigoröst testprogram där målet är att landa den nya spriten så nära destillatet från befintligt destilleri. Stället öppnar för besökare till sommaren och budgeten har överskridits, ungefär £120 milj har spenderats. Kapaciteten väntas uppgå till 15 milj liter vilket kan jämföras med den gamla anläggningens 9 milj. När det nya nedgrävda underjordsdestilleriet är igång läggs gamlingen i träda.