Marknadsföring | SVERIGE  Mackmyra whisky hotas av vite på tiotusentals kronor för att felaktigt ha påstått att deras whisky Svensk Ek lagrats i enbart svenska ektunnor. Bara 10 procent av innehållet i flaskan lagras på svensk ek. Det var svenske tunnbindaren John Thorslund som uppmärksammade problemet vid lanseringen 2015 och en het debatt följde. Livsmedelsverket instämmer i kritiken och anklagar Mackmyra för falsk marknadsföring. Nu hotas företaget med vite på 10 000 kr per månad eftersom inte alla flaskor har märkts om. Gävle-destilleriet har lovat rättvisande etiketter från årsskiftet. Det är exportflaskorna som är problemet. Marknadschef Susanne Tedsjö säger att det handlar om en översättningsmiss.
– På den engelska exportflaskan så har det blivit en miss i översättningen. Det står att den är ”mainly” lagrad på ekfat från Visingsö, där det korrekta ordet skulle vara ”partly”. Så det är det som det handlar om. Det är en översättningsmiss som är helt vårt ansvar.

Johan Thorslund tycker att det är bra att Livsmedelverket griper in:
– Att livsmedelsverket nu går in och skärper kritiken, det är ju jättebra. Vore Mackmyra rakryggade så skulle de ju ta tillbaka produkten och byta namn på den. Men att ge sken av att något är exklusivt när det bara är tio procent som är lagrad på de exklusiva svenska ekfaten, det är ju som att sätta namnet nötkött på något som är 90 procent häst, säger Johan Thorslund.