Forskning | FLORIDA  En kvinnas drickande påverkas av mannens lukt. Ju mer mannen ”stinker” desto törstigare blir kvinnan. Det har psykologer vid University of South Florida kommit fram till efter att ha studerat hur mycket kvinnor inmundigade efter att ha sniffat på feromoner i manligt svett. 103 kvinnor mellan 21 och 31 år ingick i studien. Kvinnorna sades delta i en konsumentundersökning om mäns dofter. Hälften av deltagarna fick doftstickor sprejade med androstenon (feromoner funna i mänskligt svett). Andra halvan fick stickor sprejade med vanligt vatten. Sedan erbjöds alla två glas alkoholfritt öl (av hälso- och säkerhetsskäl). Resultatet visade att de som inhalerat feromoner drack mer ur glasen (1/10-del mer). Psykologerna hävdar att det beror på att det finns en inneboende kulturell koppling mellan att ha sex och att dricka alkohol. Samtidigt är det väl belagt att alkohol ökar sexlusten.

Budskapet är alltså mångbottnat. Ett gammalt beprövat raggningstips bland män är ju att bjuda kvinnan på en drink vilket i sin tur ökar chansen att få ligga. Men indirekt är det bra att bjuda på lite djuriskt svett vilket sätter igång törstreflexen som i sin tur ställer in kvinnan på sex. Dubbel effekt liksom. Lycka till!

Vad tycker du?

Lämna en kommentar!
Skriv ditt namn här