Scotch tappar försäljning för första gången på 50 år

0
72

Skatter & Handel | VÄRLDEN  De senaste åren har vi fått lära oss att Scotch går som tåget. Ett gloriöst decennium med ständigt ökad försäljning och rekordtillväxt är nu till ända. Exporten rasade under 2014 med 7% till ett värde av 3,9 miljarder pund, volymen i antal sålda flaskor har backat med 3% till 1,2 miljarder stycken. Scotch Whisky Association skyller nedgången på svagare ekonomi på vissa marknader och politisk instabilitet på andra. Och hemma i UK har försäljningen minskat med 5% vilket betyder 83 miljoner flaskor. SWA yrkade därför på skattelättnader vilket fick chancellor George Osborne att sänka skatten med 2%. En mörk avslutning på en fantastisk 10-årsperiod med exporttillväxt på 74% där maltwhiskyn ökat 159%!
Singelmalt har sålts till nyrik medelklass i nya länder runt om i världen. Men i Ryssland och Ukraina sätter politisk oro käppar i framgångshjulet. Ryssland har tappat 95%, från 25 till 2 miljoner pund på ett enda år. Men värst av allt är USA där man förlorat 9% och ifjol omsatte 748 milj pund.
De två senaste åren har varit tuffa. 2012 tjänade Scotch 4,27 miljarder pund men har tappat till 3,94 miljarder år 2014. Det är första gången på 50 år som exporten backat två år i rad. Men problemen beror inte bara på bristande intresse utan instabilitet på nya marknader som Kina, Brasilien, Indien och Ryssland – det är helt enkelt svårt att rent praktiskt utföra säljarbetet.

I dagarna kom halvårsrapporten för 2015 och raset fortsätter. 700 milj förlorade pund, eller 4 procents nedgång. SWA är noga med att påpeka att fallet bromsats, samma period förra året föll tappade man 11%. Det som hänt att massflykten från drycken har klingat av men allvarligt är att fler konsumenter uppenbarligen fortsätter att tacka nej till Scotch, frågan är när botten nås. Hur många trogna Scotch-köpare blir kvar? De tre största exportländerna Frankrike och USA står i stort sett stilla, Indien backar med 10%, och i Brasilien är tappet 24%. Å andra sidan har maltwhiskyexporten stigit med 5% i värde, vilket SWA är glada över. Mexikanerna har till slut upptäckt maltwhisky och uppvisar en 70%-ig ökning, även Polen och Turkiet går mycket bra. Men med tanke på att priserna på singelmalt eskalerar okontrollerat är några procents ökning globalt inte mycket.
– Snart är tålamodet slut, kommenterar Whiskyspots Henrik Aflodal. Priset på den dyraste whiskyn har tiodubblats på några få år. Och premiumprodukter har under den senaste 5-årsperioden närapå fördubblats prismässigt. De nya Non Age Statement-utgåvorna som ersätter äldre 12-årig standardwhisky blir konstigt nog dyrare.

Orsaken till prisökningen på maltwhisky är delvis ofrånkomlig, lagren gapar tomma för vissa årgångar vilket gör att företagen passar på att trissa upp priserna. Om 5-6 år har man kommit ikapp lagermässigt och då kan det bli svårt att upprätthålla priserna. Frågan är förstås om konsumenterna vänjer sig och accepterar prisläget. På en medveten marknad som den svenska knorras det högljutt.
– Folk har fått nog, menar Henrik Aflodal. Som journalist och expert träffar jag många whiskykonsumenter och samtalen handlar om prisstegringen. Att betala mer än 1000 kr för en ”vanlig” 18-åring är inte okej. Man tvingas välja mer noggrant och köpa en flaska istället för tre. Sjunker inte priserna kommer maltwhisky snart att drabbas av nolltillväxt på mogna marknader och sedan backa.