Whiskyköp på nätet nästan OK

0
114

NU ÄR DET fritt fram att handla alkohol från utlandet via Internet för svenskarna. Rent lagligt alltså, fast i whiskykretsar har näthandlandet varit utbrett länge. Anledningen är att en stor del av världens samlade utbud av maltwhisky inte finns att tillgå inom landet. Idag kl 10 föll domen i EU-domstolen som underkände svenska statens folkhälsoargument för förbud mot privatimport. Domstolen skriver: ”Importförbudet har till syfte snarare att främja Systembolaget som distributionskanal för alkoholdrycker än att allmänt begränsa alkoholkonsumtionen. Importförbudet kan således inte anses ändamålsenligt för att uppnå syftet att skydda människors hälsa och liv.”

Haken är att nätköparen fortfarande uppmanas erlägga svensk alkoholskatt, varje direktimport via nätet skall anmälas till tullen som sedan skickar inbetalningskort. Detta i enlighet med en annan EU-dom i november 2006. Problemet är då att varan dubbelbeskattas, internetbutiken med säte i UK eller Tyskland kan inte exportera sprit utan lokal alkoholskatt och moms annat än till företag med spritimportlicens, alltså våra importörer. Med tanke på tullens knappa resurser och den lavin av spritförsändelser som är att vänta lär få rapportera in köpen, folkmoralen menar att det räcker med att betala skatt en gång och då gärna i landet där varan omsätts.

Mediarapporteringen kring domslutet fokuserar på billig sprit. För whiskyfolket handlar det bara delvis om bästa pris, gäller köpet en standardwhisky tillgänglig via Systembolaget är den ofta billigare här än utomlands. Men den vanligaste orsaken till fjärrköp är tillgänglighet, precis det som domen riktar in sig på, merparten av det ofantliga utbudet av maltwhisky finns inte ens i Sverige, i de fall Systembolaget listar udda buteljeringar är de pågrund av små volymer väsentligt dyrare. Staten slåss likt en Don Quijote mot väderkvarnar, sjunkande skatteinkomster förorsakar panik i systemet. En politisk lösning måste till där skatten sänks rejält för att minska fjärrköpen. Samtidigt bör Sverige fullt ut erkänna principen om varors fria rörlighet där skatt erläggs i avnämarlandet.